O nas

Wiodącym projektem Mofemy jest telemedyczny system PregnaLIFE24 do monitoringu dobrostanu płodu.

Mofema jest spółką technologiczną założoną w 2013 roku zajmującą się tworzeniem nowoczesnych systemów analizujących sygnały bioelektryczne pochodzące z organizmu człowieka.

W portfolio Spółki znajduje się kilka projektów, na różnych etapach rozwoju. Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki jest System PregnaLIFE24 służący do monitoringu czynników ryzyka dobrostanu płodu. Ponadto w poftolio znajdują się również: system do badania EKG płodu, będący na etapie proof of concept (potwierdzania swojej użyteczności) oraz system do monitoring zaburzeń czynności przewodu pokarmowego THOR Life, dla którego zostały opracowane główne założenia.

Strategia komercjalizacji projektów Spółki oparta jest o procesy regulacyjne i certyfikację produktów, jako wyrobów medycznych w UE i USA. Spółka posiada już certyfikat dla Systemu Zarzadzania Jakością według PN-EN ISO 13485:, który poświadcza, że Spółka stosuje system zarzadzania zgodny z powyższą normą.

Hasłem pod jakim spółka będzie wdrażała produkt PregnaLIFE24 na rynek jest: Care for the baby before birth (z ang. Opiekuj się dzieckiem przed urodzeniem).

Zespół Mofemy tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, eksperci w obszarze certyfikacji, inżynierowie posiadający kompetencje w tworzeniu algorytmów eksperckich i sztucznej inteligencji, informatycy posiadający umiejętności implementacji algorytmów do systemów informatycznych oraz praktykujący lekarze specjalizujący się w tematyce położniczo-ginekologicznej.

Spółka posiada unikatowe know-how w zakresie tworzenia algorytmów interpretujących sygnały bioelektryczne, co może w przyszłości wykorzystać do stworzenia kolejnych innowacyjnych systemów w wielu segmentach rynku medycznego oraz tworzenia elektroniki do zastosowań medycznych.

Klienci i grupy docelowe

platformy telemedyczne

obsługujące różna placówki medyczne, dla których rozszerzenie oferty o nowe usługi telemedyczne gwarantuje zwiększenie przychodów.

prywatne szpitale

nadzorujące ciąże fizjologiczne i patologiczne, dla których stosowanie nowych metod diagnostycznych to podwyższenie standardu opieki.

sieci placówek medycznych

świadczące usługi medyczne dla kobiet, chcące zwiększyć przewagę konkurencyjną poprzez stosowanie nowych innowacyjnych metod diagnostycznych.

prywatne praktyki

starające się sprostać coraz większym wymaganiom pacjentów oraz chcące zwiększyć liczbę pacjentek oraz podnieść standardy opieki nad kobietami w ciąży.

szkoły rodzenia

współpracujące z położnymi, które oferując monitoring czynników ryzyka i dyskomfortu płodu zwiększą atrakcyjność swojej oferty oraz komfort i bezpieczeństwo swoich klientek.

osoby prywatne

Kobiety w ciąży pragnące zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa.