OPIEKA

Odczytuje tętno matki i dziecka, sygnalizuje wybrane nieprawidłowości pracy serca dziecka

BEZPIECZEŃSTWO

Bezinwazyjne monitorowanie pracy sera dziecka w łonie matki w sposób ciągły poza szpitalem

TELEMEDYCYNA

Dane pomiarowe można oglądać na komputerze, przesłać do lekarza lub na platformę telemedyczną

INNOWACJA

Innowacyjne w pełni mobilne rozwiązanie, zamknięte w małym urządzeniu wielkości smartfonu.

Czym jest rozwiązanie telemedyczne ZuzaMED firmy MoFeMa ?

ZuzaMED KTG monitoruje pracę serca dziecka w okresie prenatalnym, rejestruje skurcze mięśnia macicy, a w razie wykrycia nieprawidłowości w otrzymanych danych informuje matkę odpowiednim sygnałem świetlnym. Dzięki dedykowanemu, autorskiemu oprogramowaniu ZuzaGraf zapisy z ZuzaMED KTG mogą być wyświetlane na ekranie komputera lub zapisane w pliku PDF. Mogą byćrównież przesłane do lekarza prowadzącego ciążę lub na e-platformę telemedyczną. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli lekarzowi na ponadstandardową opiekę nad ciężarną zwiekszającą poczucie bezpieczeństwa bez konieczności hospitalizacji.

ZuzaMED KTG – stosuje technologię bezpieczną dla płodu oraz matki. Działa ona na zasadzie analizy potencjałów elektrycznych, a nie ultradźwięków (efekt Dopplera), dlatego może być stosowana bez ograniczeń czasowych oraz umożliwia stosowanie urządzenia w pełni mobilnie.

ZuzaMED KTG – jest urządzeniem wielkości smartfona. Nie stałej kontroli przez personel medyczny ani użycia żelu. Może dokonywać pomiaru 24h/dobę, samodzielnie wybierając i analizując pozyskany sygnał. Sygnalizuje brak styku elektrod z ciałem matki oraz niski poziom naładowania baterii. Nie ogranicza ruchów matki dając kobiecie możliwość normalnych codziennych aktywności aż do rozwiązania ciąży.

ZuzaMED KTG – innowacyjne urządzenie medyczne które:
– alarmuje w chwili zagrożenia
– jest niezastąpione w ciąży podwyższonego ryzyka
– jest wielkości smartfonu
– jest w pełni mobilne, można je nosic przy sobie
– czuwa dzień i noc
– posiada pozytywna ocenę kliniczną

ZuzaMED – jest wyrobem medycznym stale rozwijanym i udoskonalanym przez zespół lekarzy oraz profesjonalistów z zakresu IT oraz bioelektroniki by sprostać najwyższym wymaganiom i zapewnić najwyższą jakość swoim użytkowniczkom. Kolejne wersje rozwiązania obejmowały będą pomiary większej ilości parametrów, co zapewni jeszcze efektywniejszą opiekę prenatalną.

FIRMA MOFEMA SP. Z O.O UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 POIR NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY B+R W FIRMIE MOFEMA SP. Z O.O. NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZAGADNIEŃ MEDYCZNYCH DOBROSTANU MATKI I DZIECKA W CIĄŻY ZAGROŻONEJ”.

FE_z_MIiRrgb
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Rytlewski

Elektrokardiografia płodowa.

Ocena wewnątrzmacicznego komfortu dziecka to od bardzo dawna problem nurtujący położników. Bezpośredniego osłuchiwania wszelkich dźwięków w sercu i płucach, polegające na przykładaniu ucha do klatki piersiowej pacjenta, były znane już od czasów Hipokratesa i praktykowane w starożytnej Grecji, ale dopiero w XVIII w. nastąpił znaczący postęp w opiece perinatologicznej. W początku XIX w. zaczęto monitorować akcję serca płodu, wykorzystując metodę bezpośredniego osłuchiwania powłok brzusznych kobiety ciężarnej.
Jedną z najstarszych metod w nowoczesnym położnictwie jest kardiotokografia.

…..

Opinie matek na temat ZuzaMED