Model biznesowy

Strategia komercjalizacji spółki oparta jest o certyfikację w UE i USA oraz procesy regulacyjne.

Komercjalizacja

Jednym z kluczowych celów Spółki jest uzyskanie certyfikacji FDA i aktualizacja obecnie posiadanych certyfikatów CE. Po uzyskaniu certyfikacji Mofema planuje pozyskać strategicznych partnerów branżowych, posiadających już rozwiniętą sieć dystrybucji usług medycznych. Mogą to być sieci placówek medycznych lub platformy telemedyczne. Spółka nie zamierza prowadzić i rozwijać samodzielnie sieci dystrybucji. Innym z możliwych modeli komercjalizacji jest sprzedaży licencji na system PregnaLIFE24 lub całości praw do tego projektu. Potencjalnymi partnerami do kupna licencji lub całości praw mogą być firmy działające w branży urządzeń KTG, które chciałyby wprowadzić do swojego portfolio system telemedyczny oparty na eKTG. Platformy telemedyczne współpracują z wieloma podmiotami medycznymi na rynku, często o zasięgu międzynarodowym. Przy partnerstwie z platformą telemedyczną, Spółka może dotrzeć do rynku globalnego o dużym wolumenie sprzedaży. Spółka świadczyłaby usługę przetwarzania danych dla platform telemedycznych. Współpraca ta pozwoliłaby utrzymać małe koszty jednostkowe obsługi klienta i uzyskać wysoką marżę ze względu na automatyzację usługi.

Modele biznesowe

Model

potencjalni partnerzy

Sprzedaż całego projektu po fazie projektowania i rozwoju lub uzyskaniu certyfikacji
Międzynarodowy branżowy partner strategiczny
Sprzedaż licencji poprzez dystrybutora po uzyskaniu certyfikacji
Platformy telemedyczne
Placówki medyczne
Firmy informatyczne z sektora medycznego
Sprzedaż usługi analizy danych za pośrednictwem dystrybutorów
Platformy telemedyczne
Placówki medyczne

Model

Sprzedaż całego projektu po fazie projektowania i rozwoju lub uzyskaniu certyfikacji

Sprzedaż licencji poprzez dystrybutora po uzyskaniu certyfikacji

Sprzedaż usługi analizy danych za pośrednictwem dystrybutorów

Potencjalni Partnerzy

Międzynarodowy branżowy partner strategiczny
Platformy telemedyczne

Placówki medyczne

Firmy informatyczne z sektora medycznego

Platformy telemedyczne

Placówki medyczne