Firma

O Firmie

MoFeMa Sp. z o.o powstała w ramach współpracy firmy Techprotekt, zajmującej się projektowaniem i produkcją urządzeń medycznych, której misją jest ochrona zdrowia poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie, z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Współpraca miała na celu wprowadzenie na rynek rejestratora matczyno-płodowego „ZuzaMED” – mobilnego urządzenia do monitorowania dobrostanu płodu. Połączenie doświadczenia zawodowego założycieli spółki Techprotekt z funduszami z Unii Europejskiej zapewnionymi przez MARR gwarantowało sukces projektu.

W listopadzie 2016 udziały MARR zostały wykupione przez grupę inwestorów reprezentowanych przez sieć aniołów biznesu Best Angels. Równocześnie MoFeMa Sp. z o.o. otrzymała z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 2.1 w celu utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego. Dzięki dotacji spółka uzyskała dalszą możliwość kontynuowania prac badawczo – rozwojowych w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych.

MoFeMa Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, twórcą zaawansowanych technologii medycznych. Wiedza, doświadczenie oraz otwarcie na innowacyjne rozwiązania są naszymi największymi atutami. W celu zapewnienia najwyższej jakości produktu, MoFeMa podjęła współpracę z wysokiej klasy inżynierami oraz ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w inżynierii biomedycznej.

Dążąc do uzyskania wiodącej pozycji na rynku wytwórców medycznych w zakresie wyrobów służących do monitorowania pacjentów udoskonaliliśmy nasz system zarządzania spełniający standardy normy EN ISO 13485:2017 oraz przepisów prawnych w tym Dyrektywy 9342/EEC – MDD oraz ustawy o wyrobach medycznych; jednostka certyfikująca – TUV NORD Polska Sp. z o.o. – CE 2274

Realizowany przez MoFeMa projekt ma ogromne znaczenie nie tylko w odniesieniu do przyszłych matek i ich dzieci, ale również dla całego polskiego społeczeństwa, w którym do największych współczesnych problemów należy ujemny przyrost naturalny. Mając świadomość wagi tego problemu, z ogromnym zaangażowaniem podchodzimy do naszej pracy. Duże wsparcie stanowi dla nas powszechna pomoc i życzliwość ze strony naszych partnerów, jak również lekarzy i przyszłych matek – adresatów projektu.


Informacje dodatkowe dla zalogowanych użytkowników :