Dotacje UE

FIRMA MOFEMA SP. Z O.O UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 STOCK na projekt pod nazwa : „POZYSKANIE FINANSOWANIA DLA SPÓLKI MOFEMA SP. Z O.O. POPRZEZ EMISJE AKCJI I WPROWADZENIE ICH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT”.

Cel projektu: Celem projektu jest zakup usług doradczych przez MOFEMA sp. z o.o. w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i wprowadzenia ich do ASO NewConnect.

Całkowita wartość projektu: 184 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  75 000,00 PLN

________________________________________________________________________

FIRMA MOFEMA SP. Z O.O UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 POIR NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY B+R W FIRMIE MOFEMA SP. Z O.O. NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZAGADNIEŃ MEDYCZNYCH DOBROSTANU MATKI I DZIECKA W CIĄŻY ZAGROŻONEJ”.

Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego specjalizującego się w prowadzeniu badań nad zagadnieniami wspierania diagnostyki dobrostanu matki i dziecka w ciąży patologicznej i fizjologicznej w oparciu o nieinwazyjną technologię pomiaru sygnałów bioelektrycznych

Planowane efekty: Utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych polgrafów matczyno-płodowych, specjalistycznych algorytmów analizujących dane biomedyczne, stworzenie nowych stadartów opieki medycznej kobiet w ciąży i diagnostyki dobrostanu płodu.

Całkowita wartość projektu: 2 795 716,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 250 117,00 PLN


Postępowania przetargowe w ramach projektu:
Nazwa Termin ogłoszenia Termin zakończenia Dokumenty do pobrania
Dostawa oprogramowania specjalistycznego wspomagającego
szybkie prototypowanie nowych wersji algorytmów
 anulowany  anulowany  Ogłoszenie o przetargu , formularz oferty