Dotacje UE

FIRMA MOFEMA SP. Z O.O UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 POIR NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY B+R W FIRMIE MOFEMA SP. Z O.O. NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZAGADNIEŃ MEDYCZNYCH DOBROSTANU MATKI I DZIECKA W CIĄŻY ZAGROŻONEJ”.

Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego specjalizującego się w prowadzeniu badań nad zagadnieniami wspierania diagnostyki dobrostanu matki i dziecka w ciąży patologicznej i fizjologicznej w oparciu o nieinwazyjną technologię pomiaru sygnałów bioelektrycznych

Planowane efekty: Utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych polgrafów matczyno-płodowych, specjalistycznych algorytmów analizujących dane biomedyczne, stworzenie nowych stadartów opieki medycznej kobiet w ciąży i diagnostyki dobrostanu płodu.

Całkowita wartość projektu: 2 795 716,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 250 117,00 PLN


Postępowania przetargowe w ramach projektu:
Nazwa Termin ogłoszenia Termin zakończenia Dokumenty do pobrania
Dostawa oprogramowania specjalistycznego wspomagającego
szybkie prototypowanie nowych wersji algorytmów
 anulowany  anulowany  Ogłoszenie o przetargu , formularz oferty