Ważne pytania

Informacje na temat ZuzaMED oraz zdrowia Twojego Dziecka

ZuzaMED, jako płodowe EKG służy do odczytywania i analizowania pracy serca dziecka w łonie matki. ZuzaMED KTG dodatkowo odczytuje skurcze mięśnia macicy. Obserwacja ta pozwala jednoznacznie ocenić stan zdrowia rozwijającego się płodu oraz stan zdrowia matki. Nieprawidłowości ciąży często nie są odczuwane przez matkę, a ich rozwój może rozpocząć się w każdej chwili, dlatego monitorowanie dobrostanu dziecka w pomiędzy kontrolnymi wizytami u lekarza jest najbardziej wskazane, nawet w przypadku ciąży, która jest dotychczas oceniana jako prawidłowa. ZuzaMed i Zuza KTG, analizując prace serca dziecka wychwytuje nieprawidłowości, oraz powiadamia o ich wykryciu sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym. Jednocześnie aparat zapisuje badanie w swojej pamięci. Wówczas pacjentka może skontaktować się z lekarzem w celu wizyty lub przesłać do lekarza niepokojący wynik, w celu ustalenia dalszych kroków.

Urządzenia wykorzystują dedykowane, specjalistyczne algorytmy, które zostały opracowane przez sztab naukowców. Pozwalają one na wyciągnięcie z rejestrowanego sygnału elektrycznego, zawierającego mnóstwo innych składników, rytm bicia serca Twojego dziecka. Sygnał ten pojawia się naturalnie i jest związany z fizjologiczną aktywnością mięśnia serca. Po wykonaniu cyfrowej analizy dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, ZuzaMED i ZuzaMED KTG alarmuje w przypadku wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Urządzenie wykazuje całkowitą zgodność otrzymywanych danych z wykorzystywanymi w praktyce lekarskiej kardiotokografami na ponad 90% poziomie.  Dzięki temu ZuzaMED i ZuzaMED KTG pozwala na jednoznaczną ocenę nieprawidłowości, które mogą przydarzyć się w trakcie trwania ciąży.

ZuzaMED i ZuzaMED KTG to urządzenia całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne dla płodu. Podobnie jak w przypadku elektrokardiografii dojrzałych ludzi, pomiar opiera się na odczycie impulsów elektrycznych pojawiających się na powierzchni skóry. Sygnał ten jest objawem pracy mięśnia sercowego i może być w bezpieczny sposób rejestrowany przez elektrody. Jest to metoda zupełnie nieszkodliwa, nie mająca wpływu na organizm zarówno płodu jak i matki. Urządzenia nie wykorzystują ultradźwięków. Z powodu braku oddziaływania na płód, można je stosować bez ograniczeń czasowych, co pozwala na stałą kontrolę jego stanu. Poczucie bezpieczeństwa przyszłych mam przy doglądaniu dziecka było priorytetem podczas projektowania urządzenia. W związku z tym powstał produkt, który nie powoduje żadnych skutków ubocznych, a może w wiarygodny i wygodny sposób pomóc w opiece podczas Twojej ciąży.

ZuzaMED i ZuzaMED KTG sprzyja urodzeniu żywego i zdrowego dziecka. Zostało naukowo udowodnione, że intensywność monitorowania płodu po przez obserwacje i analizę pracy jego serca, ma istotny wpływ na zdrowie dziecka, zarówno w okresie prenatalnym jak i długo po jego urodzeniu.

Wiele nieprawidłowości ciąży może rozpocząć się pomiędzy okresowymi badaniami wykonanymi w szpitalu, przychodni, czy gabinecie. Może tak się zdarzyć również w przypadku ciąży, która jest oceniana jako prawidłowa. Badanie rejestratorem ZuzaMED oraz ZuzaKTG umożliwia częste, samodzielne wykonywanie przez kobietę pomiarów parametrów akcji serca płodu, właśnie pomiędzy wizytami u lekarza. Możliwość codziennego odczytywania akcji serca płodu, pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości, i podjęcie odpowiednich działań, eliminując tym samym zagrożenie dla zdrowia dziecka i mamy. Rozwój dziecka w łonie mamy przebiega bardzo dynamicznie. Każdego dnia jego życia powstają duże zmiany rozwojowe, obserwując na bieżąco pracę serca możemy być świadomi, czy wszystko przebiega poprawnie.

Do niedawna, ze względu na wysoki koszt urządzenia, technikę przeprowadzania badania, oraz gabaryty urządzenia EKG i KTG, badanie mogło być wykonywane tylko w szpitalach, klinikach i gabinetach położniczych. Dzięki miniaturyzacji, i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, powstało przenośne urządzenie ZuzaMED oraz ZuzaMED.  Są one wielkości telefonu komórkowego i dokonują pomiarów nie ograniczając ruchów matki. Funkcjonalność dużych, stacjonarnych monitorów płodu została zamknięta w kompaktowej obudowie, mieszczącej się w kieszeni. Daje to możliwość prowadzenia przez kobietę aktywnego trybu życia w okresie ciąży. Urządzenia nie wymagają obsługi medycznej, ani stosowania specjalistycznego żelu. Wykorzystuje jedynie naklejane elektrody, wykorzystywane w powszechnej praktyce klinicznej.  Użyty w ich budowie mikroporowaty materiał umożliwia skórze oddychanie, a specjalna pianka minimalizuje ryzyko podrażnień dzięki czemu elektrody mogą pozostawać na niej przez długi czas. Wiemy, jak wygoda badania jest istotna dla przyszłych mam, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenie pozwoliło im dbać o nienarodzone dziecko w komfortowy sposób.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu ZuzaMED i ZuzaMED KTG może analizować zmiany zachodzące w pracy serca płodu. Istnieje szereg objawów w zapisie krzywej rytmu serca, które mogą świadczyć o tym, że coś złego dzieje się dziecku w łonie matki. Ich analiza opiera się na parametrach powszechnie używanych w praktyce klinicznej, takich jak częstość podstawowa, zmienność rytmu serca czy obecność  tzw. akceleracji i deceleracji.  Nieprawidłowości w ich obrębie mogą być powiązane z niedotlenieniem,  jednym z największych zagrożeń dla płodu. Podczas niedoboru tlenu w organizmie dziecka dochodzi do szeregu mechanizmów biochemicznych, które prowadzą poważnych uszkodzeń. Stały monitoring rytmu serca płodu pozwala na szybką detekcję objawów tych oraz innych nieprawidłowości, które mogą przydarzyć się Twojemu dziecku.

Analiza działania serca Twojego dziecka opiera się o tzw. krzywą FHR (ang. fetal heart rate), mówiącą o tym jak w czasie zmienia się rytm jego bicia. W jej zakresie można określić wiele parametrów, których nieprawidłowe wartości mówią o potencjalnych zagrożeniach.

Podstawowa częstość rytmu mówi o tym jakie jest średnie tempo serca Twojego dziecka i na tej podstawie można określić czy wystąpiła któraś z arytmii – bradykardia (czyli obniżenie tętna) lub tachykardia (jego znaczny wzrost).

Oscylacje wartości wokół średniego rytmu serca płodu wynikają z ciągłej pracy układu nerwowego, który reguluje jego pracę w zależności od niewielkich zmian czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zbyt mała zmienność bicia serca dziecka lub jej brak świadczy o problemach, najczęściej spowodowanymi niedotlenieniem. U płodu znajdującego się w warunkach niedotlenienia, układ nerwowy nie jest w stanie odpowiedzieć na bodźce, zmiany przepływu krwi i zapotrzebowanie metabolicznego płodu, od których zależy rytm.

Akceleracja, czyli krótkotrwały wzrost częstości rytmu serca płodu to jeden z objawów świadczących o tym, że dziecko rozwija się prawidłowo i jest aktywne. Udowodniono, że są one związane z ruchami dziecka, w związku z tym każda akceleracja świadczy o jego aktywności, związanej z naturalnym rozwojem.

Jednym z największych zagrożeń dla zdrowia dziecka w łonie matki jest niedotlenienie. Może do niego dojść podczas trwania ciąży, przed lub podczas porodu i polega na niedoborze lub całkowitym braku tlenu we krwi,  a następnie w tkankach. Niedotlenienie można podzielić na etapy, które związane są z postępem zmian degeneracyjnych organizmu płodu. Lekarze używają specjalistycznego słownictwa – hipoksemia, hipoksja i asfiksja. Ważnym jest aby nie dopuścić do jej rozwoju aż do ostatniego stadium, gdy możliwe jest wystąpienie uszkodzeń tkanek, a przede wszystkim mózgu. Wiążą się one bezpośrednio z wysoką śmiertelnością noworodków oraz z różnego stopnia trwałym upośledzeniem umysłowym. Przyczyn niedotlenienia jest wiele, ale niezależnie od nich, kluczowa jest natychmiastowa detekcja pierwszych jej objawów. Umożliwia to systematyczny nadzór związany z analizą zmian w obrębie pracy serca.

Pytania użytkowniczek ZuzaMED

Co robić gdy moje urządzenie nie wykrywa tętna płodu ?

Niepoprawne wykrycie tętna płodu może być związana ze zmianą jego położenia lub nadmierną aktywnością ruchową ciężarnej.  Brak detekcji rytmu serca płodu nie świadczy bezpośrednio o nieprawidłowościach. W tym przypadku należy zmniejszyć aktywność ruchową, spokojnie położyć się na lewym boku i odczekać kilka minut. Gdy mimo to urządzenie nie jest w stanie wykryć tętna płodu ciężarna powinna położyć się na drugim boku.  Jeżeli pomimo zastosowania się do zaleceń urządzenie wciąż alarmuje o braku tętna należy skontaktować się z lekarzem,  zwłaszcza gdy wcześniej występowały gwałtowne ruchy płodu lub ich znaczące osłabienie, co samo w sobie jest wskazaniem do szybkiego kontaktu z lekarzem.

Czemu ZuzaMED wykrywa brak kontaktu elektroda – skóra?

Świadczy to o tym, że jakość sygnału rejestrowanego przez ZuzaMED nie jest wystarczająca z powodu niepoprawnie założonych elektrod. Należy odkleić elektrody i przemyć skórę bieżącą wodą z mydłem. Następnie nakleić nowe elektrody w odpowiednio wyznaczonych miejscach i upewnić się czy kable pacjenta są poprawnie podłączone do elektrod i urządzenia.

Czemu na zapisach z ZuzaMED istnieje inna data niż podczas wykonywania pomiaru?

Prawdopodobnie oprogramowanie ZuzaGraph zostało zainstalowane po przystąpieniu do pierwszego pomiaru. Urządzenie musi ustawić swój wewnętrzny zegar zgodnie  z aktualną datą w komputerze.  Jeśli mimo to problem ten się pojawia, prosimy o kontakt:

Zadaj pytanie na temat KTG i ZuzaMED, postaramy się udzielić odpowiedzi jak najszybciej.

.